На Хмельниччині від коронавірусу помер 45-річний хірург

Сьогодні, 15 лютого від ускладнень спричинених коронавірусом помер 45-річний хірург з Шепетівки Барильотті Олександр Павлович. 

Повідомляє “Це моя Україна”.

Як писали друзі та колеги померлого олександра у соцмережах.

Дру­зі, од­но­кур­сни­ки ви­пус­ку ТДМУ 2002 тер­мі­но­во, пот­рібна до­по­мо­га!!!! Наш од­но­кур­сник, Са­ша Ба­рильот­ті. Є пот­ре­ба до­по­мог­ти з лі­ка­ми!”, — писала у Facebook На­та­ліz Де­реш.

Повідомляється, що на коронавірус лікар захворів ще у січні. Спочатку лікувався в дома, однак пізніше Олександра гос­пі­та­лі­зу­ва­ли до від­ді­лен­ня анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії Ше­пе­тівсь­кої лі­кар­ні. Проте, сьогодні, 15 лютого, близько 5:00 год. ранку Олександр Барильотті відійшов до Господа.

До нас він пот­ра­пив у край важ­ко­му ста­ні. У нього бу­ла по­лі­сег­ментар­на пнев­мо­нія на фо­ні ба­гатьох хро­ніч­них зах­во­рю­вань. Май­же 8 днів пе­ре­бу­вав на апа­ра­ті ШВЛ. Вже ні­би бу­ло пок­ра­щен­ня, але на фо­ні арит­мії нас­ту­пив тром­боз. Ще у п’ят­ни­цю ПЛР-тест був по­зи­тив­ний. Су­му­ємо із при­во­ду смер­ті ко­ле­ги та вис­ловлю­ємо спів­чуття його близь­ким”, — повідомив виданню «День за днем» лі­кар Ва­ле­рій Си­во­ко­нюк.

Померлий хірург, походив з родини лікарів. Довгий час Олександр пра­цю­вав хі­рур­гом у Вуз­ло­вій лі­кар­ні стан­ції Ше­пе­тів­ка, пізніше лі­ка­рем-хі­рур­гом у по­лік­лі­ні­ці Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ.

Читайте також, у Львові померла медсестра Покосінська Оксана.