На Хмельниччині хворий втік від головного лікаря, коли той запропонував свою допомогу

На Хмельниччині “хворий” відмовився від допомоги головного лікаря. Скоріш всього чоловік симулював хворобу, щоб випросити гроші у перехожих.

Про цей випадок повідомив голова Нетішинської територіальної громади.

Очільник ТГ поперджає про осіб, які сто­ять по міс­ту бі­ля тор­го­вих місць та про­сять гро­ші на лі­ку­ван­ня. Це — шах­раї.

«Дві­чі сти­кав­ся з ни­ми, — заз­на­чає очіль­ник Не­ті­шинсь­кої ТГ Олек­сандр Суп­ру­нюк. — Ле­ген­да — до­ку­мен­тів не­ма, ро­бо­ти не­ма, жи­ти не­ма де то­що. Зок­ре­ма, двох не­що­дав­но ви­пус­ти­ли з в’яз­ни­ці. Пра­цю­ва­ти не хо­чуть».

Від­так, роз­по­вів про ін­ци­дент, який 17 трав­ня:

«Го­лов­ний лі­кар сьогод­ні зап­ро­по­ну­вав од­но­му з них лі­ку­ва­ти­ся від ін­фекцій­ної хво­ро­би. Той, у свою чер­гу, від­мо­вив­ся. Під час спіл­ку­ван­ня прос­то втік!»

Отож, Олек­сандр Суп­ру­нюк зак­ли­кає:

«Не до­по­ма­гай­те дар­мо­їдам! Нам є ко­му до­по­ма­га­ти!».

Читайте також: На Київщині юнаки хотіли влаштували екстрим на вагонах поїздів, а потрапили в біду