У виправну колонію на Хмельниччині відправили цукерки з неймовірно ефектною начинкою

Од­но­му із за­суд­же­них, який від­бу­ває по­ка­ран­ня у вип­равній ко­ло­нії у Хмельницькій області, ви­рі­ши­ли зро­би­ти жит­тя хоч тро­хи со­лод­шим. І на­віть від­пра­ви­ли по­сил­очку, де бу­ли упа­ко­ва­ні “смач­ні шо­ко­лад­ні цу­кер­ки”.

Але посилка не дійшла до адресата, бо вже 17 сер­пня близь­ко 10:50 під час пе­ре­вір­ки опе­ра­тив­ної ін­форма­ції пра­ців­ни­ка­ми опе­ра­тив­но­го від­ді­лу спіль­но із пра­ців­ни­ка­ми від­ді­лу наг­ля­ду і без­пе­ки дер­жавної ус­та­но­ви «Рай­кі­вець­ка ВК (№ 78)» бу­ло про­ве­де­но ог­ляд по­сил­ки, де були “цукерки”, яка на­дій­шла із м. Кам’янець­-По­діль­ський від­ді­лен­ня № 5 «Но­ва пош­та» від гро­ма­дя­ни­на «В» на ад­ре­су за­суд­же­но­го «Ю».

«В хо­ді про­ве­ден­ня ре­тель­но­го ог­ля­ду да­ної по­сил­ки бу­ло ви­яв­ле­но все­ре­ди­ні шо­ко­лад­них цу­ке­рок 4 по­лі­ети­ле­но­вих згор­тки із таб­летка­ми бі­ло­го кольору оваль­ної фор­ми, ззов­ні схо­жих на нар­ко­тич­ні», — зазначають у Рай­кі­вець­кій вип­равній ко­ло­нії.

По да­но­му фак­ту бу­ло вик­ли­ка­но опе­ра­тив­ну гру­пу Хмель­ницько­го РУП ГУ НП в Хмель­ницькій об­ласті. Триває слідство.

Раніше ми писали: “Не можу дивитися на кав’ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками” – Олег Сенцов з передової звернувся до українців.