Не хлібом єдиним: з столиці на Хмельниччину надіслали буханець із «сюрпризом»

Як стало відомо, 19 ве­рес­ня 2023 року, близь­ко 10:30 під­час пе­ре­вір­ки опе­ра­тив­ної ін­форма­ції пра­ців­ни­ка­ми опе­ра­тив­но­го від­ді­лу спіль­но із пра­ців­ни­ка­ми від­ді­лу наг­ля­ду і без­пе­ки дер­жавної ус­та­но­ви “Рай­кі­вець­ка виправна колонія (№ 78)”, що у Хмельницькій області, бу­ло про­ве­де­но ог­ляд по­сил­ки, яка на­дій­шла із міста Ки­єва.

Над­си­ла­ла її гро­ма­дян­ка «Г» на ад­ре­су за­суд­же­но­го «Г».

«В хо­ді про­ве­ден­ня ре­тель­но­го ог­ля­ду да­ної по­сил­ки, в хлі­бі бу­ло ви­яв­ле­но два по­лі­ети­ле­но­ві згор­тки з по­рош­ко­по­діб­ною ре­чо­ви­ною бі­ло­го кольору, не­ві­до­мо­го по­ход­ження, ззов­ні схо­жою на нар­ко­ти­ки», — повідомляють у Рай­кі­вець­кій вип­равній ко­ло­нії.

Фото знайденого сюрпризу в буханці хлібу:

сюрприз хліб

По да­но­му фак­ту бу­ло вик­ли­ка­но опе­ра­тив­ну гру­пу Хмель­ницько­го РУП ГУ НП в Хмель­ницькій об­ласті.