Що таке комплаєнс в банку?

Що таке комплаєнс? Комплаєнс — це не просто слідування правилам чи умовам, це своєрідний гарант бізнесу. У сфері підприємництва це далеко за межами простого дотримання законності. Кожен аспект діяльності компанії — від рішень вищого керівництва до роботи кожного працівника, має відповідати вимогам законодавства, встановленим стандартам і умовам угоди. Коли компанія проходить перевірку на комплаєнс, це свідчить про її здатність відповідати вимогам і зобов’язанням перед партнерами, підтверджуючи тим самим відповідність не лише законам, але й етичним стандартам та нормам поведінки у бізнесі.

Яка мета комплаєнсу та навіщо його дотримуватись?

Мета комплаєнсу полягає в уникненні потенційних загроз для підприємства:

  • фінансових — блокування можливості проведення операцій на рахунках, визнання недійсними економічних угод;
  • оперативних — проведення несподіваних перевірок, накладення адміністративних штрафів, застосування санкцій до керівництва;
  • ризиків для бізнесу — тимчасове припинення діяльності, анулювання ліцензійних угод.

Система комплаєнсу спрямована на зменшення й управління цими ризиками, забезпечуючи безперебійну законну роботу підприємства. У сфері бізнесу ризики постійно зростають через непередбачувані економічні та політичні обставини як загалом у світі, так і в окремих країнах.

Один із вразливих моментів — нові вимоги до проведення комплаєнс-перевірок в умовах військового конфлікту в Україні. Ці зміни зачіпають усі сфери бізнесу.

Як обрати методи комплаєнсу для власної компанії?

Існує кілька способів уникнення ризиків у бізнесі.

Due diligence, комплаєнс та інші супутні процедури мають багато спільного, але між ними є ключові відмінності:

  1. Комплаєнс часто є обов’язковим за міжнародним законодавством.
  2. Due diligence не є обов’язковим і не регулюється як обов’язкова умова співпраці або роботи. Це скоріше прояв «доброї волі» компанії, яка розуміє значення належної обачності.

Належна юридична обачність фактично є синонімом due diligence і включає докладну перевірку для розуміння об’єкта інвестування. Зазвичай це передує придбанню бізнесу, злиттю, укладанню контракту чи співпраці.

KYC, або Know Your Client («Знай свого клієнта»), — це правила перевірки клієнтів, що застосовуються банками, біржами та іншими компаніями, які працюють з власними фінансами. Головна мета KYC — захист фінансових установ від незаконного використання їх послуг, зокрема від відмивання грошей та фінансування тероризму.

Фінансовий моніторинг — це система контролю фінансових операцій у банках та інших установах, спрямована на запобігання операціям з незаконно отриманими коштами. Заходи фінансового моніторингу включають ідентифікацію та перевірку клієнтів, ведення обліку їх операцій та збір інформації про учасників. Україна має відповідний закон. В умовах війни фінансовий моніторинг набуває додаткових відтінків, ризиків та наслідків.